dimarts, 23 d’octubre del 2018

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA RECONEIX "CONTENCIÓ" EN LA DESPESA SOCIAL

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20181016/lajuntament-reconeix-contencio-en-la-despesa-social-7091410

AMPLIACIÓ:Els treballadors dels serveis socials de Barcelona reclamen no haver d'acompanyar la comitiva judicial als desnonaments

https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-ampliacioels-treballadors-dels-serveis-socials-barcelona-reclamen-no-haver-dacompanyar-comitiva-judicial-als-desnonaments-20181019155553.html

ELS SERVEIS SOCIALS NO ASSISTIRAN LA COMITIVA JUDICIAL EN ELS DESNONAMENTS

https://beteve.cat/societat/treballadors-serveis-socials-desnonaments/

ELS SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA DEIXARAN D'ANAR ALS DESNONAMENTS

https://cat.elpais.com/cat/2018/10/16/catalunya/1539687972_860483.html

ELS TREBALLADORS DE SERVEIS SOCIALS ENDUREIXEN EL TO CONTRA L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

https://www.ara.cat/societat/treballadors-serveis-endureixen-Ajuntament-Barcelona_0_2103989822.html

LA REVOLTA DE LA ATENCIO SOCIAL, SEGONS ITZIAR GONZALEZ


https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20181017/revolta-sistema-serveis-socials-segons-itziar-gonzalez-7094607