divendres, 22 de juny del 2018

DESEMPARATS...per part de TOTHOM

Per a qui no hagi pogut veure els reportatges al moment de seva polèmica emissió, atés el particular punt de vista sobre el que gira, les disfuncions que planteja el sistema de protecció de menors en el protocol de retirada de la tutela a les famílies. Des de els tècnics de serveis socials moltes vegades es planteja una perspectiva contrària, la dificultat de que l'administració actuï davant un cas de risc greu, que abans es plantejava com a criteri per al estudi del cas per part dels EAIA, i que es va modificar a la llei 14/2010 de la Generalitat en aquesta matèria. Molts sabem que aquesta modificació no tenia res a veure amb la protecció dels menors ni els drets dels progenitors, si no més aviat amb retallades i estalvi de despesa (i externalització del serveis per empreses "amigues", per suposat) per extensió que es fessin càrrec dels menors les famílies extenses, vist també la baixa oferta de famílies alienes disponibles. Sense integrar com a mínim aquests elements no es pot entendre unes situacions d'extrema complexitat per explicar-ho de forma excessivament simplificada a l'espectador general no professional. Al marge de tot això, els greus casos de prevaricació que surten al reportatge.

Després de l'emissió del documental: DESEMPARATS. L'ABUS, el "Sense ficció" posa a debat el sistema de protecció de menors, amb representants de l'administració catalana i de les associacions de famílies afectades.

Després de l'emissió del documental: DESEMPARATS. L'ABUS, el "Sense ficció" posa a debat el sistema de protecció de menors, amb representants de l'administració catalana i de les associacions de famílies afectades.

DESEMPARATS. L'ABÚS.El segon i últim capítol de la minisèrie documental d'investigació de Montse Armengou, Ricard Belis i Albert Elfa sobre les retirades de menors per part de l'administració posarà el focus als centres de menors. Com és la vida dels infants en aquests centres? És ètic fer negoci amb els desemparats?

DESEMPARATS: EL DOLOR.Primer capítol de la minisèrie documental d'investigació sobre les retirades de menors per part de l'administració. En la majoria de casos estan justificades, però el documental aborda les errades del sistema. Centenars de famílies trencades per protocols qüestionables, construïts per protegir els menors.